Εταιρικά Στοιχεία

Επωνυμία: ELECTRON SHOP SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY

Διακριτικός Τίτλος: ELECTRON ΜΟΝ. ΙΚΕ

Α.Φ.Μ.: 800721512

Δ.Ο.Υ.: ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 138347203000

Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διεύθυνση: ΑΧΑΡΝΩΝ 157

Περιοχή: ΑΘΗΝΑ

Τ.Κ.: 10446

Τηλ: 6986008000

Ημερομηνία λήξης 1ης χρήσης: 31/12/2016

Κεφάλαιο: 5.000,00 Ευρώ

Διαχειριστής: ΠΛΑΚΙΔΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΑΦΜ Διαχειριστή: 039459506